Giới thiệu

Chúng tôi chuyên cung cấp dịch vụ liên quan đến thực phẩm như là ăn uống, suất ăn công nghiệp cho các nhà máy, xí nghiệp.

Công ty chúng tôi có hệ thống các nhà chuyên cung cấp thực phẩm bảo đảm về chất lượng được cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền cấp giấy Chứng nhận về vệ sinh an toàn thực phẩm.

  • Tên Công ty : CÔNG TY TNHH ATE-AEROSPACE-GROUP
  • Địa chỉ :
  • Điện thoại :
  • Fax :
  • Mã số thuế :
  • Email:lienhe.ateaerospacegroup@yahoo.com – info@ateaerospacegroup.com
  • Website :https://ateaerospace-group.com